Fanfare                                                                                       

We repeteren altijd op maandag avond van 20:00 tot 22:00 uur.

Onze dirigent sinds februari 2015 Joost van Wichen.

Onze fanfare is onder leiding van Bart Klerken in 2010 voor het laatst op concours gegaan. Met de muziekwerken "Royal Jubilee", "Golden Age" en "Cry Of The Falcon" was de vereniging, volledig op eigen kacht, in staat om in Veldhoven een hele mooie 1ste prijs te scoren met 81,92 punten.

De fanfare is net als de drumband altijd bezig de juiste koers voor de muzikanten en het publiek op te zoeken. vandaar dat er sinds 2009 een theateroptreden met de titel Dreamzz is opgestart, welke ook in 2011 heeft geleidt tot een zeer waardevol en zeer geslaagd optreden, waarbij wordt samengewerkt met koren, toneel, drumband en dans. Het zijn ware theaterspektakels.

In goede samenwerking met de jeugdcommissie zorgen we voor een gecontroleerde instroom van jeugdleden.

Wij hopen iedereen terug te zien bij een van onze muziekoptredens!

Waneer mag je bij de fanfare?                                                                                       

Iedereen vanaf diploma A of gelijkwaardig niveau mag bij de fanfare instromen.

Onze jeugdleden in opleiding zullen via een jeugdgroepje worden begeleidt in hun opleiding om zo vroeg mogelijk samen met andere kinderen muziek te maken.

Kom gerust eens langs tijdens een repetitie!