Drumband                                                                                                  

 

We repeteren altijd op dinsdag avond van 19:30 tot 21:15 uur.

Vanaf 19:00 uur beginnen we met bouwen van het instrumentarium zodat we om 19:30 uur de repetitie kunnen beginnen.

Erik van Wegberg is de instructeur sinds maart 2015..

Onze drumband is in 2013 voor het laatst op concours gegaan in de 2de divisie Podium, o.l.v. Bart van der Sterren.

1) Figment

2) Company Beat

3) For those who make my day

4) Teamwork

Volledig op eigen kacht was de vereniging in staat om in Heel een hele mooie 1ste prijs te scoren met 80,33 punten. Het bijzondere aan deze prestatie is dat deze is gerealiseerd zonder extra repetities wat ook de wens van de muzikanten en vereniging was.

We spelen voornamelijk concerten waarin we veel gebruik maken van melodische instrumenten zoals het klokkenspel, de xylofon, de marimba en de vibrafoon. Daarnaast spelen we ook op de gestemde slaginstrumenten zoals de pauken de bongo's, de conga's of de toms. Om het geheel compleet te maken worden er ook effectinstrumenten gebruikt. Voorbeelden hiervan zijn de tamboerijn, bekkens, shaker, cabasa, triagel enz.

De Drumbandcommissie                                                                                                  

In 2005 is een projectplan opgesteld, ‘Vitalisering Drumband Semper Avanti’ genaamd, met als doel de continuïteit van de drumband voor de toekomst te waarborgen. Continuïteit die op de eerste plaats bestaat uit plezier beleven door samen muziek te maken en op de tweede plaats met een muzik(w)aliteit die bij de muzikanten past. Een belangrijke basisrichting die daarbij werd geformuleerd is dat de drumband meer melodische muziek wil gaan maken, om daarmee het publiek meer te boeien en nieuwe muzikanten te interesseren voor de drumband.

Inmiddels zitten we in 2016 en hebben we een succesvolle beweging gemaakt naar overwegend melodisch slagwerk en kun je de drumband eigenlijk geen drumband meer noemen. 'Slagwerkgroep', 'slagerij Semper Avanti' of 'melodische entertainers' zijn termen die beter passen. Aan ons de uitdaging om hier iets mee te gaan doen. Het plezier met elkaar beleven is toegenomen en we zijn tevreden over de muzik(w)aliteit. Niet in de laatste plaats is dit te danken aan de bevlogenheid waarmee Bart van der Sterren, sinds ruim een jaar onze instructeur, de drumbandleden weet te inspireren.

We hebben dit bereikt door niet alleen een projectplan op papier te zetten, maar door ook echt hiermee aan de slag te gaan. Leden hebben opleidingen gevolgd, nieuwe instromers hebben we samen met de jeugdcomissie goed voorbereid, instrumenten zijn aangeschaft en nieuwe populairdere muziekwerken zijn op de lessenaar gezet. Daarnaast zijn er nieuwe vormen van optredens opgezet, samen met koren, dansgroepen en theater. Aan de reacties van het publiek en de leden maken we op dat we de goede weg zijn ingeslagen. Dit alles is mede mogelijk geweest dankzij de inzet van enkele vrijwilligers die de drumband een warm hart toedragen.

Ondanks alle positieve aspecten slagen we er echter nog steeds onvoldoende in om een 'comfortabel' aantal muzikanten aan ons te binden. Hoewel, ook in 2011 hebben we een ervaren muzikant mogen verwelkomen, waarmee we een breder fundament aan 'senioren' hebben gecreëerd.  Inmiddels hebben we ook diverse slagwerkers in opleiding, maar de vraag is of ze op termijn ook allemaal binnen de drumband gaan instromen. De concurrentie vanuit de sport, de school en bijvoorbeeld social media is namelijk groot. Dit vraagt andere vomen van samenwerking om ook de jeugd blijvend aan ons te binden. Misschien moeten we op dat punt onze plannen nog eens goed tegen het licht houden. In de tussentijd blijven we samen met veel plezier leuke muziek maken.

Tot ziens bij één van onze optredens!

Wanneer mag je bij de drumband?                                                    

Iedereen vanaf diploma A of gelijkwaardig niveau mag bij de drumband instromen.

Onze jeugdleden in opleiding zullen via een aanvullende jeugdpercussie groepje worden begeleidt in hun opleiding om zo vroeg mogelijk samen met andere kinderen muziek te maken.

 

Kom gerust eens langs tijdens een repetitie!

Tot ziens in de drumband